شمیس اسکندری - مدیرفنی برنامه‌نویسی و نوازنده تنبور